Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

maladorosla
1974 b459
Reposted fromcarameltea carameltea viajoder joder
maladorosla
2038 e7d2
Reposted fromrol rol viajoder joder
1635 83e5

laughingqueen:

ride on, tiny human wagon

Reposted fromplaidasaurus plaidasaurus viaoll oll
maladorosla
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromjestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno viaoll oll
maladorosla
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
maladorosla
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
maladorosla
Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą. Wolałabym mieć raka niż nieuczciwe serce.
— T. Capote, "Śniadanie u Tiffany'ego"
Reposted fromBotwinka Botwinka viablackheartgirl blackheartgirl
maladorosla
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
maladorosla
Są takie momenty kiedy człowiek wie, że już więcej nie zniesie.
— z serialu
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialovemyself lovemyself
0538 13be
Reposted fromKarigane Karigane viaEdgi Edgi
maladorosla
8421 f831 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaEdgi Edgi
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viapapercut papercut
maladorosla
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder viapapercut papercut
maladorosla
w każdym razie
pierwszy raz w życiu czegoś tak bardzo chciałem
nie mówię o pociągu fizycznym
tylko marzyło mi się poznać Ciebie bardziej
— 12:11 AM
Reposted fromaloneagain aloneagain viapapercut papercut
maladorosla
9249 dbf3 500
Reposted fromlambadada lambadada viapapercut papercut
maladorosla
8774 c036
maladorosla
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromolakocie olakocie viapapercut papercut
maladorosla
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viapapercut papercut
5562 6e3c 500

Song of Avignon (1998), dir. by Jonas Mekas

Reposted fromerial erial viapapercut papercut
maladorosla
6345 059f 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viapapercut papercut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl