Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

maladorosla
your arrogance
Reposted fromstickdeckchen stickdeckchen viapapercut papercut
maladorosla
Reposted fromfungi fungi viapapercut papercut
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

March 29 2015

maladorosla
Może moja przeszłość nie jest w stosunku co do Ciebie jakaś idealna jaką byś chciała ale liczy się teraźniejszość i fakty. A fakt jest taki, że jestem w Tobie zakochany...!
Reposted fromworldblondes worldblondes viatriste triste
maladorosla

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viatriste triste
maladorosla
8107 342d 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viatriste triste
maladorosla
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— tadeusz różewicz sponsorem dzisiejszego wieczoru.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatriste triste
maladorosla
3376 67ef 500
Reposted fromicantbreathe icantbreathe viatriste triste
maladorosla
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viatriste triste
maladorosla
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatriste triste
maladorosla
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viatriste triste
maladorosla
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatriste triste
maladorosla
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viatriste triste
maladorosla
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viatriste triste
maladorosla
8996 c175
Reposted fromSandria Sandria viatriste triste
maladorosla
“ Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viatriste triste
1367 5c06 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatriste triste
maladorosla
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viatriste triste

March 11 2015

maladorosla
Play fullscreen
Odważ się na więcej.  Nie ważne, co będzie.
Już obojętne.
Reposted frommefir mefir
maladorosla
Była moją książką miesiąca. Byłem w cen­trum wszys­tkiego, a cen­trum była właśnie ona. Naz­wij mnie śle­po idącym w miłość głup­cem, ale kur­wa, ona była moim słońcem. Pus­te łóżko mnie od­pychało nocą do niej. 
— Przemeksic
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand viamefir mefir
maladorosla
8686 93dd
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...